Önneköps mellanhand


Önneköps mellanhandEtt av våra främsta mål med lanthandeln är att skapa ett bättre kretslopp för oss som bor här. En stor och viktig del för att nå det målet är att vi handlar med våra lokala varor. På kort sikt skapar vi bättre förutsättningar för de som verkar här genom att köpa in deras varor och för kunderna i butiken serveras ett rikligt sortiment av färsk och närodlad mat. På lång sikt innebär det att vi har en möjlighet att behålla de bönder och andra småföretag som livnär sig i trakten, men också den odlingsmark vi ser runt omkring oss. Något som på många platser inte är självklarhet. Om vi minskar antalet långa transporter och mellanhänder närmar vi oss också det som är mer hållbart, något som kan fungera och växa i liten skala.


År 2023 fick vi genom Önneköps bygdebolag beviljat ett projektstöd för ”Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad 2015-2023” från Länsstyrelsen Skåne. Projektet som vi valt att kalla ”Önneköps mellanhand”, är ett sätt för oss att utveckla vår vision om de lokala varorna. Målet är att vara ett nav mellankunder och ett större nät av närproducenter, utan att belasta miljön med alla korta transporter.


Transporter


Runt 70% av bygdens invånare pendlar till sina arbeten runt om i regionen. Varför inte nyttja de halvtomma bilarna till transporter?


I projektets första steg kommer vi att eftersöka er som kör ofta och kan tänka er att plocka upp lokala varor till butiken på hemvägen. Vi kommer sedan att kartlägga vilka sträckor som körs regelbundet och pussla ihop rätt person med rätt leverans. Resulatet blir ett finmaskigt och föränderligt system där vi minskar vårt klimatavtryck väsentligt.


Vill du vara en av våra transportörer? Fyll i denna enkät!

      Lokala producenter


När vi utökar vårt nät av transporter finns också möjligheten att ta in nya producenter till vår samling. Vi kommer därför att undersöka vilka varor ni saknar hos oss för att sedan utforska utbudet kring de nya rutterna. Det finns fortfarande många oupptäckta varor i trakten som kan bli nya butiksfavoriter och detta ger oss möjligheten att prova på även de minsta leverantörerna.


Alla våra lokala producenter kommer sedan att presenteras både i butiken och på sociala medier där ni kunder får en inblick i allt från var hönorna pickar till hur äppelträden växer.

Personliga möten


Vid flera tillfällen kommer vi att bjuda in er till träffar i det intilliggande kulturhuset, Kulturbryggeriet. Det kommer bjudas på mat och lokala producenter, bygdens invånare och lanthandelns personal kommer att få möjligheten presentera sig för varandra.


Ni kommer även att få möta många av producenterna personligen under våra höst- och vårmarknader.


Nästa planerade träff med producenter kommer att gå av stapeln i mars 2024.


Projektet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020.